Uvod v gradbeništvo

Cilj predmeta je motivacijski. Študent ob spoznavanju zgodovine gradbeništva in vloge gradbeništva v sodobni družbi ter ob pregledu sodobnih tehnologij in materialov za gradnjo razume vlogo in odgovornost inženirja pri spreminjanju naravnega in grajenega okolja.