Predmeti

Predmet Stopnja Smer Št. Objav
Verjetnostni račun in statistika II. stopnja Gradbeništvo 1
Urejanje stavbnih zemljišč in cenilstvo I. stopnja Operativno gradbeništvo 1
Prometno inženirstvo I. stopnja Gradbeništvo 1
Športna vzgoja I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 1
Višja geodezija I. stopnja Geodezija in geoinformatika 1
Osnove mehanike tal I. stopnja Operativno gradbeništvo 1
Nelinearna analiza konstrukcij II. stopnja Gradbeništvo 2
Ceste I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 2
Nelinearna mehanika II. stopnja Gradbeništvo 2
GIS in prostorske evidence I. stopnja Operativno gradbeništvo 2
Geoinformatika I. stopnja Geodezija in geoinformatika 2
Geodezija I. stopnja Operativno gradbeništvo 2
Železnice I. stopnja Gradbeništvo 2
Tehnološki procesi I. stopnja Operativno gradbeništvo 2
Inženirske lesene konstrukcije II. stopnja Gradbeništvo 2