Predmeti

Predmet Stopnja Smer Št. Objav
Urejanje stavbnih zemljišč in cenilstvo I. stopnja Operativno gradbeništvo 1
Osnove mehanike tal I. stopnja Operativno gradbeništvo 1
Trdnost I. stopnja Operativno gradbeništvo 0
Osnove gradbene ekonomike I. stopnja Operativno gradbeništvo 1
Fizika I I. stopnja Operativno gradbeništvo 21
Inženirska matematika I. stopnja Operativno gradbeništvo 1
Digitalno načrtovanje Izbirni predmeti 3
Pravica gradnje in gradbena pogodba Izbirni predmeti 1
Uporabno za vse III. stopnja Grajeno okolje 9
Organizacija gradbenih del in poslovanje I. stopnja Gradbeništvo 8
Geografski informacijski sistemi I. stopnja Gradbeništvo 8
Dinamika gradbenih konstrukcij in potresno inženirstvo II. stopnja Gradbeništvo 3
Jeklene konstrukcije I. stopnja Gradbeništvo 24
Železnice I. stopnja Gradbeništvo 2
Hidravlika I. stopnja Gradbeništvo 4