Predmeti

Predmet Stopnja Smer Št. Objav
Železnice I. stopnja Gradbeništvo 2
Tehnološki procesi I. stopnja Operativno gradbeništvo 2
Osnove jeklenih konstrukcij I. stopnja Operativno gradbeništvo 2
Prometno inženirstvo I. stopnja Gradbeništvo 2
Višja geodezija I. stopnja Geodezija in geoinformatika 2
Nelinearna analiza konstrukcij II. stopnja Gradbeništvo 2
Urejanje stavbnih zemljišč in cenilstvo I. stopnja Operativno gradbeništvo 2
Inženirska matematika I. stopnja Operativno gradbeništvo 2
Digitalno načrtovanje Izbirni predmeti 3
Geoinformatika I. stopnja Geodezija in geoinformatika 3
Matematika IV II. stopnja Gradbeništvo 3
Dinamika gradbenih konstrukcij in potresno inženirstvo II. stopnja Gradbeništvo 3
Inženirske lesene konstrukcije II. stopnja Gradbeništvo 3
Matematika II I. stopnja Gradbeništvo 3
Osnove zdravstvene hidrotehnike I. stopnja Gradbeništvo 3