Predmeti

Predmet Stopnja Smer Št. Objav
Urejanje prostora I. stopnja Gradbeništvo 4
Verjetnostne metode in zanesljivost konstrukcij II. stopnja Gradbeništvo 4
Uvod v gradbeništvo I. stopnja Gradbeništvo 4
Vodenje projektov II. stopnja Gradbeništvo 4
Hidrologija I. stopnja Gradbeništvo 4
Digitalno načrtovanje Izbirni predmeti 5
Matematika I I. stopnja Gradbeništvo 5
Izbrana poglavja iz masivnih konstrukcij II. stopnja Gradbeništvo 5
Tehnologija I. stopnja Gradbeništvo 5
Statistične metode v geodeziji I. stopnja Geodezija in geoinformatika 6
Požarna varnost II. stopnja Gradbeništvo 6
Prenova in preizkušanje konstrukcij II. stopnja Gradbeništvo 6
Masivne konstrukcije I. stopnja Gradbeništvo 6
Stavbarstvo I I. stopnja Gradbeništvo 6
Hidromehanika in hidravlika I. stopnja Operativno gradbeništvo 7