Predmeti

Predmet Stopnja Smer Št. Objav
Uporabno za vse I. stopnja Gradbeništvo 9
Višja geodezija I. stopnja Geodezija in geoinformatika 1
Osnove ekologije celinskih voda I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 3
Osnove mehanike tal I. stopnja Operativno gradbeništvo 1
Športna vzgoja I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 1
Geografski informacijski sistemi I. stopnja Gradbeništvo 8
Jeklene konstrukcije I. stopnja Gradbeništvo 24
Železnice I. stopnja Gradbeništvo 2
Hidravlika I. stopnja Gradbeništvo 4
Mehanika tal in inženirska geologija I. stopnja Gradbeništvo 19
Hidrologija I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 4
Osnove statike in dinamike I. stopnja Gradbeništvo 18
Matematika I I. stopnja Gradbeništvo 5
Statistične metode v geodeziji I. stopnja Geodezija in geoinformatika 6
Tehnološki procesi I. stopnja Operativno gradbeništvo 2