Predmeti

Predmet Stopnja Smer Št. Objav
Gradbeništvo in infrastruktura I. stopnja Geodezija in geoinformatika 1
Hidrologija I. stopnja Gradbeništvo 4
Računalništvo in informatika I. stopnja Gradbeništvo 5
Stavbarstvo I I. stopnja Gradbeništvo 6
Ceste I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 4
Uvod v gradbeništvo I. stopnja Gradbeništvo 5
Tehnologija I. stopnja Gradbeništvo 6
Osnove zdravstvene hidrotehnike I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 3
Stavbarstvo II I. stopnja Gradbeništvo 1
Ploskovne konstrukcije I. stopnja Gradbeništvo 15
Geodezija I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 7
Osnove gradbene ekonomike I. stopnja Operativno gradbeništvo 1
Fizika I I. stopnja Operativno gradbeništvo 22
Betonske konstrukcije I. stopnja Gradbeništvo 22
Organizacija gradbenih del in poslovanje I. stopnja Gradbeništvo 8