Predmeti

Predmet Stopnja Smer Št. Objav
Osnove ekologije celinskih voda I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 3
Osnove gradbene ekonomike I. stopnja Operativno gradbeništvo 1
Osnove jeklenih konstrukcij I. stopnja Operativno gradbeništvo 1
Osnove Kemije I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 7
Osnove mehanike tal I. stopnja Operativno gradbeništvo 1
Osnove potresnega inženirstva I. stopnja Gradbeništvo 7
Osnove statike in dinamike I. stopnja Gradbeništvo 18
Osnove zdravstvene hidrotehnike I. stopnja Gradbeništvo 3
Osnove zdravstvene hidrotehnike I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 3
Ploskovne konstrukcije I. stopnja Gradbeništvo 15
Požarna varnost II. stopnja Gradbeništvo 6
Pravica gradnje in gradbena pogodba Izbirni predmeti 1
Precizna klasična geodetska izmera I. stopnja Geodezija in geoinformatika 1
Prenova in preizkušanje konstrukcij II. stopnja Gradbeništvo 6
Prometno inženirstvo I. stopnja Gradbeništvo 1