Predmeti

Predmet Stopnja Smer Št. Objav
Digitalno načrtovanje Izbirni predmeti 5
Pravica gradnje in gradbena pogodba Izbirni predmeti 1
Osnove mehanike tal I. stopnja Operativno gradbeništvo 1
Uporabno za vse I. stopnja Operativno gradbeništvo 9
Tehnološki procesi I. stopnja Operativno gradbeništvo 2
Inženirska matematika I. stopnja Operativno gradbeništvo 1
Urejanje stavbnih zemljišč in cenilstvo I. stopnja Operativno gradbeništvo 1
GIS in prostorske evidence I. stopnja Operativno gradbeništvo 2
Geodezija I. stopnja Operativno gradbeništvo 2
Osnove gradbene ekonomike I. stopnja Operativno gradbeništvo 1
Fizika I I. stopnja Operativno gradbeništvo 21
Hidromehanika in hidravlika I. stopnja Operativno gradbeništvo 7
Trdnost I. stopnja Operativno gradbeništvo 0
Osnove jeklenih konstrukcij I. stopnja Operativno gradbeništvo 1
Športna vzgoja I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 1