Predmeti

Predmet Stopnja Smer Št. Objav
Računalništvo in informatika I. stopnja Gradbeništvo 5
Uvod v gradbeništvo I. stopnja Gradbeništvo 5
Verjetnostne metode in zanesljivost konstrukcij II. stopnja Gradbeništvo 6
Statistične metode v geodeziji I. stopnja Geodezija in geoinformatika 6
Stavbarstvo I I. stopnja Gradbeništvo 6
Tehnologija I. stopnja Gradbeništvo 6
Računalniško integrirana graditev II. stopnja Gradbeništvo 6
Požarna varnost II. stopnja Gradbeništvo 7
Osnove potresnega inženirstva I. stopnja Gradbeništvo 7
Prenova in preizkušanje konstrukcij II. stopnja Gradbeništvo 7
Masivne konstrukcije I. stopnja Gradbeništvo 7
Geodezija I. stopnja Gradbeništvo 7
Geodezija I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 7
Hidromehanika in hidravlika I. stopnja Operativno gradbeništvo 8
Geografski informacijski sistemi I. stopnja Gradbeništvo 8