Predmeti

Predmet Stopnja Smer Št. Objav
Izravnalni račun 2 I. stopnja Geodezija in geoinformatika 1
Precizna klasična geodetska izmera I. stopnja Geodezija in geoinformatika 1
Inženirska matematika I. stopnja Operativno gradbeništvo 1
Gradbeništvo in infrastruktura I. stopnja Geodezija in geoinformatika 1
Management v gradbeništvu II. stopnja Gradbeništvo 1
Matematično modeliranje okoljskih procesov II. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 1
Pravica gradnje in gradbena pogodba Izbirni predmeti 1
Tehnološki procesi I. stopnja Operativno gradbeništvo 2
Inženirske lesene konstrukcije II. stopnja Gradbeništvo 2
Geoinformatika I. stopnja Geodezija in geoinformatika 2
Ceste I. stopnja Gradbeništvo 2
Železnice I. stopnja Gradbeništvo 2
Ceste I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 2
Nelinearna mehanika II. stopnja Gradbeništvo 2
Nelinearna analiza konstrukcij II. stopnja Gradbeništvo 2