Predmeti

Predmet Stopnja Smer Št. Objav
Urejanje prostora I. stopnja Gradbeništvo 4
Hidravlika I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 4
Verjetnostne metode in zanesljivost konstrukcij II. stopnja Gradbeništvo 4
Vodenje projektov II. stopnja Gradbeništvo 4
Tehnologija I. stopnja Gradbeništvo 5
Izbrana poglavja iz masivnih konstrukcij II. stopnja Gradbeništvo 5
Stavbarstvo I I. stopnja Gradbeništvo 6
Požarna varnost II. stopnja Gradbeništvo 6
Statistične metode v geodeziji I. stopnja Geodezija in geoinformatika 6
Prenova in preizkušanje konstrukcij II. stopnja Gradbeništvo 6
Masivne konstrukcije I. stopnja Gradbeništvo 6
Geodezija I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 7
Hidromehanika in hidravlika I. stopnja Operativno gradbeništvo 7
Osnove potresnega inženirstva I. stopnja Gradbeništvo 7
Geodezija I. stopnja Gradbeništvo 7