Predmeti

Predmet Stopnja Smer Št. Objav
Digitalno načrtovanje Izbirni predmeti 5
Hidromehanika in hidravlika I. stopnja Operativno gradbeništvo 7
Osnove jeklenih konstrukcij I. stopnja Operativno gradbeništvo 1
Osnove mehanike tal I. stopnja Operativno gradbeništvo 1
Tehnološki procesi I. stopnja Operativno gradbeništvo 2
Uporabno za vse I. stopnja Operativno gradbeništvo 9
Trdnost I. stopnja Operativno gradbeništvo 0
Inženirska matematika I. stopnja Operativno gradbeništvo 1
Urejanje stavbnih zemljišč in cenilstvo I. stopnja Operativno gradbeništvo 1
GIS in prostorske evidence I. stopnja Operativno gradbeništvo 2
Geodezija I. stopnja Operativno gradbeništvo 2
Osnove gradbene ekonomike I. stopnja Operativno gradbeništvo 1
Fizika I I. stopnja Operativno gradbeništvo 21
Cleocin: Can I Order I. stopnja Stavbarstvo 0
Avodart: Buy G Overnight Fedex II. stopnja Stavbarstvo 0