Predmeti

Predmet Stopnja Smer Št. Objav
Hidrologija I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 3
Morje in obalni pas II. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 3
Osnove ekologije celinskih voda I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 3
Športna vzgoja I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 1
Hidravlika I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 4
Ceste I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 2
Osnove zdravstvene hidrotehnike I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 3
Geodezija I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 9
Matematično modeliranje okoljskih procesov II. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 1
Osnove Kemije I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 7
Temelji ekonomske analize I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 1
Tehnološki procesi I. stopnja Operativno gradbeništvo 2
Uporabno za vse I. stopnja Operativno gradbeništvo 9
Osnove mehanike tal I. stopnja Operativno gradbeništvo 1
Urejanje stavbnih zemljišč in cenilstvo I. stopnja Operativno gradbeništvo 1