Predmeti

Predmet Stopnja Smer Št. Objav
Geodezija I. stopnja Operativno gradbeništvo 2
GIS in prostorske evidence I. stopnja Operativno gradbeništvo 2
Trdnost I. stopnja Operativno gradbeništvo 0
Urejanje stavbnih zemljišč in cenilstvo I. stopnja Operativno gradbeništvo 1
Osnove jeklenih konstrukcij I. stopnja Operativno gradbeništvo 1
Hidromehanika in hidravlika I. stopnja Operativno gradbeništvo 7
Osnove gradbene ekonomike I. stopnja Operativno gradbeništvo 1
Fizika I I. stopnja Operativno gradbeništvo 21
Osnove mehanike tal I. stopnja Operativno gradbeništvo 1
Pravica gradnje in gradbena pogodba Izbirni predmeti 1
Digitalno načrtovanje Izbirni predmeti 5
Uporabno za vse III. stopnja Grajeno okolje 9
Vodenje projektov II. stopnja Gradbeništvo 4
Geotehnika I. stopnja Gradbeništvo 9
Osnove potresnega inženirstva I. stopnja Gradbeništvo 7