Predmeti

Predmet Stopnja Smer Št. Objav
Osnove statike in dinamike I. stopnja Gradbeništvo 18
Geografski informacijski sistemi I. stopnja Gradbeništvo 8
Jeklene konstrukcije I. stopnja Gradbeništvo 24
Gradbeništvo in infrastruktura I. stopnja Geodezija in geoinformatika 1
Izravnalni račun 2 I. stopnja Geodezija in geoinformatika 1
Precizna klasična geodetska izmera I. stopnja Geodezija in geoinformatika 1
Detajlna izmera II. stopnja Geodezija in geoinformatika 0
Geoinformatika I. stopnja Geodezija in geoinformatika 2
Statistične metode v geodeziji I. stopnja Geodezija in geoinformatika 6
Višja geodezija I. stopnja Geodezija in geoinformatika 1