Predmeti

Predmet Stopnja Smer Št. Objav
Prometno inženirstvo I. stopnja Gradbeništvo 1
Fizika I I. stopnja Gradbeništvo 21
Ceste I. stopnja Gradbeništvo 2
Urejanje prostora I. stopnja Gradbeništvo 4
Urejanje stavbnih zemljišč in cenilstvo I. stopnja Operativno gradbeništvo 1
Detajlna izmera II. stopnja Geodezija in geoinformatika 0
Jeklene konstrukcije II II. stopnja Gradbeništvo 10
Gradbena fizika II. stopnja Gradbeništvo 1
Prenova in preizkušanje konstrukcij II. stopnja Gradbeništvo 6
Nelinearna mehanika II. stopnja Gradbeništvo 2
Matematika IV II. stopnja Gradbeništvo 3
Management v gradbeništvu II. stopnja Gradbeništvo 1
Matematično modeliranje okoljskih procesov II. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 1
Nelinearna analiza konstrukcij II. stopnja Gradbeništvo 2
Verjetnostne metode in zanesljivost konstrukcij II. stopnja Gradbeništvo 4