Geodetski instrumenti in metode

Pomagaj Klančku s prostovoljnimi prispevki