Predmeti

Predmet Stopnja Smer Št. Objav
Betonske konstrukcije I. stopnja Gradbeništvo 21
Ceste I. stopnja Gradbeništvo 3
Ceste I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 3
Detajlna izmera II. stopnja Geodezija in geoinformatika 0
Digitalno načrtovanje Izbirni predmeti 4
Dinamika gradbenih konstrukcij in potresno inženirstvo II. stopnja Gradbeništvo 4
Fizika I I. stopnja Gradbeništvo 24
Fizika I I. stopnja Operativno gradbeništvo 24
Geodezija I. stopnja Gradbeništvo 7
Geodezija I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 7
Geografski informacijski sistemi I. stopnja Gradbeništvo 8
Geoinformatika I. stopnja Geodezija in geoinformatika 2
Geotehnika I. stopnja Gradbeništvo 9
GIS in prostorske evidence I. stopnja Operativno gradbeništvo 1
Gradbena fizika II. stopnja Gradbeništvo 1