Predmeti

Predmet Stopnja Smer Št. Objav
Analiza opazovanj v geodeziji I. stopnja Tehnično upravljanje nepremičnin 1
Betonske konstrukcije I. stopnja Gradbeništvo 21
Ceste I. stopnja Gradbeništvo 2
Ceste I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 2
Detajlna izmera II. stopnja Geodezija in geoinformatika 0
Digitalno načrtovanje Izbirni predmeti 5
Dinamika gradbenih konstrukcij in potresno inženirstvo II. stopnja Gradbeništvo 3
Fizika I I. stopnja Gradbeništvo 21
Fizika I I. stopnja Operativno gradbeništvo 21
Geodetski instrumenti in metode I. stopnja Tehnično upravljanje nepremičnin 1
Geodezija I. stopnja Gradbeništvo 9
Geodezija I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 9
Geodezija I. stopnja Operativno gradbeništvo 2
Geografski informacijski sistemi I. stopnja Gradbeništvo 8
Geoinformatika I. stopnja Geodezija in geoinformatika 2