Predmeti

Predmet Stopnja Smer Št. Objav
Matematično modeliranje okoljskih procesov II. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 3
Matematika I I. stopnja Gradbeništvo 5
Matematika II I. stopnja Gradbeništvo 4
Matematika IV II. stopnja Gradbeništvo 4
Mehanika tal in inženirska geologija I. stopnja Gradbeništvo 19
Morje in obalni pas II. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 4
Nelinearna analiza konstrukcij II. stopnja Gradbeništvo 3
Nelinearna mehanika II. stopnja Gradbeništvo 2
Numerične metode II. stopnja Gradbeništvo 9
Organizacija gradbenih del in poslovanje I. stopnja Gradbeništvo 8
Osnove gradbene ekonomike I. stopnja Operativno gradbeništvo 2
Osnove jeklenih konstrukcij I. stopnja Operativno gradbeništvo 2
Osnove mehanike tal I. stopnja Operativno gradbeništvo 3
Osnove potresnega inženirstva I. stopnja Gradbeništvo 7
Osnove statike in dinamike I. stopnja Gradbeništvo 19