Predmeti

Predmet Stopnja Smer Št. Objav
Geodezija I. stopnja Operativno gradbeništvo 2
Geografski informacijski sistemi I. stopnja Gradbeništvo 8
Geoinformatika I. stopnja Geodezija in geoinformatika 2
Geotehnika I. stopnja Gradbeništvo 9
GIS in prostorske evidence I. stopnja Operativno gradbeništvo 2
Gradbena fizika II. stopnja Gradbeništvo 1
Gradbeništvo in infrastruktura I. stopnja Geodezija in geoinformatika 1
Gradiva I. stopnja Gradbeništvo 12
Hidravlika I. stopnja Gradbeništvo 4
Hidravlika I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 4
Hidrologija I. stopnja Gradbeništvo 5
Hidrologija I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 5
Hidromehanika I. stopnja Gradbeništvo 8
Hidromehanika in hidravlika I. stopnja Operativno gradbeništvo 7
Inženirska matematika I. stopnja Operativno gradbeništvo 1