Predmeti

Predmet Stopnja Smer Št. Objav
Mehanika I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 1
Mehanika tal in inženirska geologija I. stopnja Gradbeništvo 19
Morje in obalni pas II. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 3
Nelinearna analiza konstrukcij II. stopnja Gradbeništvo 2
Nelinearna mehanika II. stopnja Gradbeništvo 2
Numerične metode II. stopnja Gradbeništvo 8
Organizacija gradbenih del in poslovanje I. stopnja Gradbeništvo 8
Osnove ekologije celinskih voda I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 7
Osnove gradbene ekonomike I. stopnja Operativno gradbeništvo 1
Osnove jeklenih konstrukcij I. stopnja Operativno gradbeništvo 1
Osnove Kemije I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 7
Osnove mehanike tal I. stopnja Operativno gradbeništvo 1
Osnove potresnega inženirstva I. stopnja Gradbeništvo 7
Osnove statike in dinamike I. stopnja Gradbeništvo 20
Osnove statistike v vodarstvu I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 1