Predmeti

Predmet Stopnja Smer Št. Objav
Statistične metode v geodeziji I. stopnja Geodezija in geoinformatika 6
Statistika z elementi informatike I. stopnja Tehnično upravljanje nepremičnin 2
Stavbarstvo I I. stopnja Gradbeništvo 6
Stavbarstvo II I. stopnja Gradbeništvo 2
Tehnologija I. stopnja Gradbeništvo 5
Tehnološki procesi I. stopnja Operativno gradbeništvo 2
Temelji ekonomske analize I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 1
Trdnost I. stopnja Gradbeništvo 20
Trdnost I. stopnja Operativno gradbeništvo 0
Uporabno za vse I. stopnja Gradbeništvo 9
Uporabno za vse I. stopnja Operativno gradbeništvo 9
Uporabno za vse II. stopnja Gradbeništvo 9
Uporabno za vse III. stopnja Grajeno okolje 9
Upravni postopek in upravni spor I. stopnja Tehnično upravljanje nepremičnin 2
Urejanje prostora I. stopnja Gradbeništvo 4