Predmeti

Predmet Stopnja Smer Št. Objav
Morje in obalni pas II. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 3
Nelinearna analiza konstrukcij II. stopnja Gradbeništvo 3
Nelinearna mehanika II. stopnja Gradbeništvo 2
Numerične metode II. stopnja Gradbeništvo 8
Organizacija gradbenih del in poslovanje I. stopnja Gradbeništvo 8
Osnove ekologije celinskih voda I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 5
Osnove gradbene ekonomike I. stopnja Operativno gradbeništvo 1
Osnove jeklenih konstrukcij I. stopnja Operativno gradbeništvo 1
Osnove Kemije I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 7
Osnove mehanike tal I. stopnja Operativno gradbeništvo 1
Osnove potresnega inženirstva I. stopnja Gradbeništvo 7
Osnove statike in dinamike I. stopnja Gradbeništvo 18
Osnove zdravstvene hidrotehnike I. stopnja Gradbeništvo 3
Osnove zdravstvene hidrotehnike I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 3
Ploskovne konstrukcije I. stopnja Gradbeništvo 16