Predmeti

Predmet Stopnja Smer Št. Objav
Geotehnika I. stopnja Gradbeništvo 9
GIS in prostorske evidence I. stopnja Operativno gradbeništvo 2
Gradbena fizika II. stopnja Gradbeništvo 1
Gradbeništvo in infrastruktura I. stopnja Geodezija in geoinformatika 1
Gradiva I. stopnja Gradbeništvo 13
Hidravlika I. stopnja Gradbeništvo 4
Hidravlika I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 4
Hidrologija I. stopnja Gradbeništvo 4
Hidrologija I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 4
Hidromehanika I. stopnja Gradbeništvo 8
Hidromehanika I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 2
Hidromehanika in hidravlika I. stopnja Operativno gradbeništvo 8
Infrastrukturni objekti I. stopnja Tehnično upravljanje nepremičnin 1
Inženirska matematika I. stopnja Operativno gradbeništvo 1
Inženirske lesene konstrukcije II. stopnja Gradbeništvo 2