Predmeti

Predmet Stopnja Smer Št. Objav
Geoinformatika I. stopnja Geodezija in geoinformatika 2
Geotehnika I. stopnja Gradbeništvo 9
GIS in prostorske evidence I. stopnja Operativno gradbeništvo 2
Gradbena fizika II. stopnja Gradbeništvo 1
Gradbeništvo in infrastruktura I. stopnja Geodezija in geoinformatika 1
Gradiva I. stopnja Gradbeništvo 14
Hidravlika I. stopnja Gradbeništvo 5
Hidravlika I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 5
Hidrologija I. stopnja Gradbeništvo 4
Hidrologija I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 4
Hidromehanika I. stopnja Gradbeništvo 8
Hidromehanika I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 2
Hidromehanika in hidravlika I. stopnja Operativno gradbeništvo 10
Infrastrukturni objekti I. stopnja Tehnično upravljanje nepremičnin 1
Inženirska matematika I. stopnja Operativno gradbeništvo 2