Predmeti

Predmet Stopnja Smer Št. Objav
Tehnologija I. stopnja Gradbeništvo 6
Tehnološki procesi I. stopnja Operativno gradbeništvo 2
Temelji ekonomske analize I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 1
Torsemide: How To Buy Izbirni predmeti 1
Trdnost I. stopnja Gradbeništvo 20
Trdnost I. stopnja Operativno gradbeništvo 0
Trental: Find Purchase I. stopnja Operativno gradbeništvo 0
Uporabno za vse I. stopnja Gradbeništvo 9
Uporabno za vse I. stopnja Operativno gradbeništvo 9
Uporabno za vse II. stopnja Gradbeništvo 9
Uporabno za vse III. stopnja Grajeno okolje 9
Upravni postopek in upravni spor I. stopnja Tehnično upravljanje nepremičnin 2
Urejanje prostora I. stopnja Gradbeništvo 4
Urejanje stavbnih zemljišč in cenilstvo I. stopnja Operativno gradbeništvo 1
Uvod v gradbeništvo I. stopnja Gradbeništvo 5