Predmeti

Predmet Stopnja Smer Št. Objav
Temelji ekonomske analize I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 1
Trdnost I. stopnja Gradbeništvo 18
Trdnost I. stopnja Operativno gradbeništvo 0
Uporabno za vse I. stopnja Gradbeništvo 9
Uporabno za vse I. stopnja Operativno gradbeništvo 9
Uporabno za vse II. stopnja Gradbeništvo 9
Uporabno za vse III. stopnja Grajeno okolje 9
Urejanje prostora I. stopnja Gradbeništvo 5
Urejanje stavbnih zemljišč in cenilstvo I. stopnja Operativno gradbeništvo 1
Uvod v gradbeništvo I. stopnja Gradbeništvo 4
Uvod v okoljsko inženirstvo I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 1
Verjetnostne metode in zanesljivost konstrukcij II. stopnja Gradbeništvo 4
Verjetnostni račun in statistika II. stopnja Gradbeništvo 2
Višja geodezija I. stopnja Geodezija in geoinformatika 1
Vodenje projektov II. stopnja Gradbeništvo 4