Predmeti

Predmet Stopnja Smer Št. Objav
Osnove statistike v vodarstvu I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 1
Osnove zdravstvene hidrotehnike I. stopnja Gradbeništvo 3
Osnove zdravstvene hidrotehnike I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 3
Ploskovne konstrukcije I. stopnja Gradbeništvo 15
Požarna varnost II. stopnja Gradbeništvo 6
Pravica gradnje in gradbena pogodba Izbirni predmeti 1
Precizna klasična geodetska izmera I. stopnja Geodezija in geoinformatika 1
Prenova in preizkušanje konstrukcij II. stopnja Gradbeništvo 6
Prometno inženirstvo I. stopnja Gradbeništvo 1
Računalniško integrirana graditev II. stopnja Gradbeništvo 3
Računalništvo in informatika I. stopnja Gradbeništvo 4
Satelitsko podprta geodetska izmera I. stopnja Tehnično upravljanje nepremičnin 1
Športna vzgoja I. stopnja Gradbeništvo 2
Športna vzgoja I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 2
Statika linijskih konstrukcij I. stopnja Gradbeništvo 27