Geotehnika

Cilj predmeta je nadgraditi osnove mehanike tal in jih uporabiti za aplikacije pri načrtovanju in izvedbi temeljev, zemeljskih del ter geotehničnih gradenj.

Bistvenekompetence: Zna izračunati nosilnost in posedek temelja v homogenih tleh pod preprostimi objekti, geotehnično načrtovati manj zahtevne nasipe, vkope, podporne konstrukcije, rutinske temelje konstrukcij ter odvodnjavanje.

Pomagaj Klančku s prostovoljnimi prispevki