Predmeti

Predmet Stopnja Smer Št. Objav
Geoinformatika I. stopnja Geodezija in geoinformatika 2
Inženirska hidrotehnika I. stopnja Gradbeništvo 3
Stavbarstvo II I. stopnja Gradbeništvo 1
Osnove gradbene ekonomike I. stopnja Operativno gradbeništvo 1
Fizika I I. stopnja Operativno gradbeništvo 21
Ceste I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 2
Uvod v gradbeništvo I. stopnja Gradbeništvo 4
Temelji ekonomske analize I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 1
Tehnologija I. stopnja Gradbeništvo 5
Osnove zdravstvene hidrotehnike I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 3
Osnove Kemije I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 7
Ploskovne konstrukcije I. stopnja Gradbeništvo 15
Osnove jeklenih konstrukcij I. stopnja Operativno gradbeništvo 1
Geodezija I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 9
Športna vzgoja I. stopnja Gradbeništvo 1