Predmeti

Predmet Stopnja Smer Št. Objav
Inženirska hidrotehnika I. stopnja Gradbeništvo 4
Osnove zdravstvene hidrotehnike I. stopnja Gradbeništvo 3
Ceste I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 4
Uvod v gradbeništvo I. stopnja Gradbeništvo 5
Stavbarstvo II I. stopnja Gradbeništvo 1
Osnove gradbene ekonomike I. stopnja Operativno gradbeništvo 1
Fizika I I. stopnja Operativno gradbeništvo 22
Hidromehanika in hidravlika I. stopnja Operativno gradbeništvo 8
Temelji ekonomske analize I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 1
Osnove jeklenih konstrukcij I. stopnja Operativno gradbeništvo 2
Eurax: Buy Crotorax Online I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 1
Športna vzgoja I. stopnja Gradbeništvo 1
Ploskovne konstrukcije I. stopnja Gradbeništvo 15
Geodezija I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 7
Betonske konstrukcije I. stopnja Gradbeništvo 22