Predmeti

Predmet Stopnja Smer Št. Objav
Osnove zdravstvene hidrotehnike I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 3
Osnove mehanike tal I. stopnja Operativno gradbeništvo 4
Ceste I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 4
Hidravlika I. stopnja Gradbeništvo 4
Hidrologija I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 4
Vodenje projektov II. stopnja Gradbeništvo 4
Nelinearna mehanika II. stopnja Gradbeništvo 4
Hidravlika I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 4
Morje in obalni pas II. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 4
Inženirska hidrotehnika I. stopnja Gradbeništvo 4
Ceste I. stopnja Gradbeništvo 4
Hidrologija I. stopnja Gradbeništvo 4
Uvod v gradbeništvo I. stopnja Gradbeništvo 5
Matematika I I. stopnja Gradbeništvo 5
Izbrana poglavja iz masivnih konstrukcij II. stopnja Gradbeništvo 5