Predmeti

Predmet Stopnja Smer Št. Objav
Hidrologija I. stopnja Gradbeništvo 3
Računalništvo in informatika I. stopnja Gradbeništvo 3
Osnove zdravstvene hidrotehnike I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 3
Dinamika gradbenih konstrukcij in potresno inženirstvo II. stopnja Gradbeništvo 3
Morje in obalni pas II. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 3
Računalniško integrirana graditev II. stopnja Gradbeništvo 3
Hidrologija I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 3
Digitalno načrtovanje Izbirni predmeti 3
Uvod v gradbeništvo I. stopnja Gradbeništvo 3
Matematika II I. stopnja Gradbeništvo 3
Matematika IV II. stopnja Gradbeništvo 3
Inženirska hidrotehnika I. stopnja Gradbeništvo 3
Osnove zdravstvene hidrotehnike I. stopnja Gradbeništvo 3
Matematika I I. stopnja Gradbeništvo 4
Hidravlika I. stopnja Gradbeništvo 4