Predmeti

Predmet Stopnja Smer Št. Objav
Numerične metode II. stopnja Gradbeništvo 8
Organizacija gradbenih del in poslovanje I. stopnja Gradbeništvo 8
Geografski informacijski sistemi I. stopnja Gradbeništvo 8
Lesene konstrukcije I. stopnja Gradbeništvo 8
Hidromehanika I. stopnja Gradbeništvo 8
Uporabno za vse I. stopnja Operativno gradbeništvo 9
Uporabno za vse II. stopnja Gradbeništvo 9
Uporabno za vse III. stopnja Grajeno okolje 9
Geotehnika I. stopnja Gradbeništvo 9
Uporabno za vse I. stopnja Gradbeništvo 9
Jeklene konstrukcije II II. stopnja Gradbeništvo 10
Inženirska komunikacija I. stopnja Gradbeništvo 10
Gradiva I. stopnja Gradbeništvo 11
Ploskovne konstrukcije I. stopnja Gradbeništvo 15
Mehanika tal in inženirska geologija I. stopnja Gradbeništvo 18