Predmeti

Predmet Stopnja Smer Št. Objav
Digitalno načrtovanje Izbirni predmeti 5
Pravica gradnje in gradbena pogodba Izbirni predmeti 1
Ekonomika in organizacija geodetske dejavnosti I. stopnja Tehnično upravljanje nepremičnin 1
Temelji ekonomske analize I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 1
Osnove Kemije I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 7
Osnove jeklenih konstrukcij I. stopnja Operativno gradbeništvo 1
Matematika III I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 1
Športna vzgoja I. stopnja Gradbeništvo 2
Zakonodaja upravljanja nepremičnin I. stopnja Tehnično upravljanje nepremičnin 1
Hidromehanika in hidravlika I. stopnja Operativno gradbeništvo 10
Analiza opazovanj v geodeziji I. stopnja Tehnično upravljanje nepremičnin 1
Uporabno za vse I. stopnja Gradbeništvo 9
Gradiva I. stopnja Gradbeništvo 15
Precizna klasična geodetska izmera I. stopnja Geodezija in geoinformatika 1
Hidromehanika I. stopnja Gradbeništvo 8