Predmeti

Predmet Stopnja Smer Št. Objav
Digitalno načrtovanje Izbirni predmeti 3
Pravica gradnje in gradbena pogodba Izbirni predmeti 1
Statistične metode v geodeziji I. stopnja Geodezija in geoinformatika 6
Betonske konstrukcije I. stopnja Gradbeništvo 21
GIS in prostorske evidence I. stopnja Operativno gradbeništvo 1
Tehnološki procesi I. stopnja Operativno gradbeništvo 2
Hidrologija I. stopnja Gradbeništvo 3
Računalništvo in informatika I. stopnja Gradbeništvo 3
Geoinformatika I. stopnja Geodezija in geoinformatika 2
Stavbarstvo I I. stopnja Gradbeništvo 6
Tehnologija I. stopnja Gradbeništvo 5
Osnove zdravstvene hidrotehnike I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 3
Organizacija gradbenih del in poslovanje I. stopnja Gradbeništvo 8
Uporabno za vse I. stopnja Operativno gradbeništvo 9
Ploskovne konstrukcije I. stopnja Gradbeništvo 15