Predmeti

Predmet Stopnja Smer Št. Objav
Pravica gradnje in gradbena pogodba Izbirni predmeti 1
Digitalno načrtovanje Izbirni predmeti 5
Inženirska komunikacija I. stopnja Gradbeništvo 10
Trdnost I. stopnja Gradbeništvo 18
Geotehnika I. stopnja Gradbeništvo 9
Osnove potresnega inženirstva I. stopnja Gradbeništvo 7
Lesene konstrukcije I. stopnja Gradbeništvo 8
Statika linijskih konstrukcij I. stopnja Gradbeništvo 27
Hidravlika I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 4
Matematika I I. stopnja Gradbeništvo 5
Statistične metode v geodeziji I. stopnja Geodezija in geoinformatika 6
Tehnološki procesi I. stopnja Operativno gradbeništvo 2
Uporabno za vse I. stopnja Operativno gradbeništvo 9
Atrovent: No Rx Cheap I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 0
Višja geodezija I. stopnja Geodezija in geoinformatika 1