Predmeti

Predmet Stopnja Smer Št. Objav
Digitalno načrtovanje Izbirni predmeti 3
Pravica gradnje in gradbena pogodba Izbirni predmeti 1
Hidrologija I. stopnja Gradbeništvo 3
GIS in prostorske evidence I. stopnja Operativno gradbeništvo 1
Matematika I I. stopnja Gradbeništvo 4
Računalništvo in informatika I. stopnja Gradbeništvo 3
Stavbarstvo I I. stopnja Gradbeništvo 6
Statistične metode v geodeziji I. stopnja Geodezija in geoinformatika 7
Geoinformatika I. stopnja Geodezija in geoinformatika 2
Tehnološki procesi I. stopnja Operativno gradbeništvo 2
Tehnologija I. stopnja Gradbeništvo 7
Osnove zdravstvene hidrotehnike I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 5
Organizacija gradbenih del in poslovanje I. stopnja Gradbeništvo 8
Ploskovne konstrukcije I. stopnja Gradbeništvo 16
Geodezija I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 7