Predmeti

Predmet Stopnja Smer Št. Objav
Digitalno načrtovanje Izbirni predmeti 3
Pravica gradnje in gradbena pogodba Izbirni predmeti 1
Hidrologija I. stopnja Gradbeništvo 3
Računalništvo in informatika I. stopnja Gradbeništvo 3
Uporabno za vse I. stopnja Operativno gradbeništvo 9
Stavbarstvo I I. stopnja Gradbeništvo 6
GIS in prostorske evidence I. stopnja Operativno gradbeništvo 1
Tehnologija I. stopnja Gradbeništvo 5
Matematika I I. stopnja Gradbeništvo 4
Osnove zdravstvene hidrotehnike I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 3
Statistične metode v geodeziji I. stopnja Geodezija in geoinformatika 6
Geoinformatika I. stopnja Geodezija in geoinformatika 2
Ploskovne konstrukcije I. stopnja Gradbeništvo 15
Tehnološki procesi I. stopnja Operativno gradbeništvo 2
Geodezija I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 7