Predmeti

Predmet Stopnja Smer Št. Objav
Digitalno načrtovanje Izbirni predmeti 3
Pravica gradnje in gradbena pogodba Izbirni predmeti 1
Betonske konstrukcije I. stopnja Gradbeništvo 22
Hidrologija I. stopnja Gradbeništvo 3
Statistične metode v geodeziji I. stopnja Geodezija in geoinformatika 6
Geoinformatika I. stopnja Geodezija in geoinformatika 2
Tehnološki procesi I. stopnja Operativno gradbeništvo 2
Računalništvo in informatika I. stopnja Gradbeništvo 3
Stavbarstvo I I. stopnja Gradbeništvo 6
Tehnologija I. stopnja Gradbeništvo 5
Organizacija gradbenih del in poslovanje I. stopnja Gradbeništvo 8
Osnove zdravstvene hidrotehnike I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 3
Ploskovne konstrukcije I. stopnja Gradbeništvo 15
Uporabno za vse I. stopnja Operativno gradbeništvo 11
Geodezija I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 8