Predmeti

Predmet Stopnja Smer Št. Objav
Pravica gradnje in gradbena pogodba Izbirni predmeti 1
Digitalno načrtovanje Izbirni predmeti 5
Zakonodaja upravljanja nepremičnin I. stopnja Tehnično upravljanje nepremičnin 1
Hidromehanika in hidravlika I. stopnja Operativno gradbeništvo 8
Analiza opazovanj v geodeziji I. stopnja Tehnično upravljanje nepremičnin 1
Temelji ekonomske analize I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 1
Osnove Kemije I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 7
Osnove jeklenih konstrukcij I. stopnja Operativno gradbeništvo 1
Matematika III I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 1
Športna vzgoja I. stopnja Gradbeništvo 1
Matematika II I. stopnja Gradbeništvo 3
Trdnost I. stopnja Operativno gradbeništvo 0
Inženirska hidrotehnika I. stopnja Gradbeništvo 3
Osnove zdravstvene hidrotehnike I. stopnja Gradbeništvo 3
Masivne konstrukcije I. stopnja Gradbeništvo 6