Predmeti

Predmet Stopnja Smer Št. Objav
Pravica gradnje in gradbena pogodba Izbirni predmeti 1
Digitalno načrtovanje Izbirni predmeti 4
Osnove gradbene ekonomike I. stopnja Operativno gradbeništvo 1
Fizika I I. stopnja Operativno gradbeništvo 21
Ceste I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 2
Uvod v gradbeništvo I. stopnja Gradbeništvo 4
Stavbarstvo II I. stopnja Gradbeništvo 1
Statika linijskih konstrukcij I. stopnja Gradbeništvo 27
Inženirska matematika I. stopnja Operativno gradbeništvo 1
Hidravlika I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 4
Gradbeništvo in infrastruktura I. stopnja Geodezija in geoinformatika 1
Inženirska komunikacija I. stopnja Gradbeništvo 10
Trdnost I. stopnja Gradbeništvo 18
Geotehnika I. stopnja Gradbeništvo 9
Osnove potresnega inženirstva I. stopnja Gradbeništvo 7