Predmeti

Predmet Stopnja Smer Št. Objav
Pravica gradnje in gradbena pogodba Izbirni predmeti 1
Digitalno načrtovanje Izbirni predmeti 5
Matematika I I. stopnja Gradbeništvo 6
Statistične metode v geodeziji I. stopnja Geodezija in geoinformatika 6
Tehnološki procesi I. stopnja Operativno gradbeništvo 2
Uporabno za vse I. stopnja Operativno gradbeništvo 9
Mehanika I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 1
Gradbeništvo in infrastruktura I. stopnja Geodezija in geoinformatika 1
Satelitsko podprta geodetska izmera I. stopnja Tehnično upravljanje nepremičnin 1
Daljinsko zaznavanje in fotogrametrija I. stopnja Tehnično upravljanje nepremičnin 1
Izravnalni račun 2 I. stopnja Geodezija in geoinformatika 1
Uvod v okoljsko inženirstvo I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 3
Inženirska matematika I. stopnja Operativno gradbeništvo 2
Lesene konstrukcije I. stopnja Gradbeništvo 8
Statika linijskih konstrukcij I. stopnja Gradbeništvo 27