Predmeti

Predmet Stopnja Smer Št. Objav
Statistične metode v geodeziji I. stopnja Geodezija in geoinformatika 6
Višja geodezija I. stopnja Geodezija in geoinformatika 1
Izravnalni račun 2 I. stopnja Geodezija in geoinformatika 1
Gradbeništvo in infrastruktura I. stopnja Geodezija in geoinformatika 1
Detajlna izmera II. stopnja Geodezija in geoinformatika 0
Geoinformatika I. stopnja Geodezija in geoinformatika 2
Precizna klasična geodetska izmera I. stopnja Geodezija in geoinformatika 1
Računalniško integrirana graditev II. stopnja Gradbeništvo 3
Betonske konstrukcije I. stopnja Gradbeništvo 21
Inženirske lesene konstrukcije II. stopnja Gradbeništvo 2
Hidrologija I. stopnja Gradbeništvo 3
Numerične metode II. stopnja Gradbeništvo 8
Požarna varnost II. stopnja Gradbeništvo 6
Računalništvo in informatika I. stopnja Gradbeništvo 3
Stavbarstvo I I. stopnja Gradbeništvo 6