Predmeti

Predmet Stopnja Smer Št. Objav
Gradbeništvo in infrastruktura I. stopnja Geodezija in geoinformatika 1
Izravnalni račun 2 I. stopnja Geodezija in geoinformatika 1
Detajlna izmera II. stopnja Geodezija in geoinformatika 0
Geoinformatika I. stopnja Geodezija in geoinformatika 2
Precizna klasična geodetska izmera I. stopnja Geodezija in geoinformatika 1
Statistične metode v geodeziji I. stopnja Geodezija in geoinformatika 6
Višja geodezija I. stopnja Geodezija in geoinformatika 1
Prenova in preizkušanje konstrukcij II. stopnja Gradbeništvo 6
Izbrana poglavja iz masivnih konstrukcij II. stopnja Gradbeništvo 5
Uporabno za vse II. stopnja Gradbeništvo 9
Inženirska komunikacija I. stopnja Gradbeništvo 10
Trdnost I. stopnja Gradbeništvo 20
Ceste I. stopnja Gradbeništvo 2
Urejanje prostora I. stopnja Gradbeništvo 4
Vodenje projektov II. stopnja Gradbeništvo 4