Predmeti

Predmet Stopnja Smer Št. Objav
Detajlna izmera II. stopnja Geodezija in geoinformatika 0
Geoinformatika I. stopnja Geodezija in geoinformatika 2
Statistične metode v geodeziji I. stopnja Geodezija in geoinformatika 7
Višja geodezija I. stopnja Geodezija in geoinformatika 1
Gradbeništvo in infrastruktura I. stopnja Geodezija in geoinformatika 1
Izravnalni račun 2 I. stopnja Geodezija in geoinformatika 2
Precizna klasična geodetska izmera I. stopnja Geodezija in geoinformatika 2
Računalništvo in informatika I. stopnja Gradbeništvo 3
Stavbarstvo I I. stopnja Gradbeništvo 6
Inženirske lesene konstrukcije II. stopnja Gradbeništvo 2
Numerične metode II. stopnja Gradbeništvo 8
Tehnologija I. stopnja Gradbeništvo 7
Požarna varnost II. stopnja Gradbeništvo 6
Dinamika gradbenih konstrukcij in potresno inženirstvo II. stopnja Gradbeništvo 3
Ploskovne konstrukcije I. stopnja Gradbeništvo 16