Predmeti

Predmet Stopnja Smer Št. Objav
Statistične metode v geodeziji I. stopnja Geodezija in geoinformatika 6
Geoinformatika I. stopnja Geodezija in geoinformatika 2
Detajlna izmera II. stopnja Geodezija in geoinformatika 0
Višja geodezija I. stopnja Geodezija in geoinformatika 1
Gradbeništvo in infrastruktura I. stopnja Geodezija in geoinformatika 1
Precizna klasična geodetska izmera I. stopnja Geodezija in geoinformatika 1
Izravnalni račun 2 I. stopnja Geodezija in geoinformatika 1
Betonske konstrukcije I. stopnja Gradbeništvo 21
Hidrologija I. stopnja Gradbeništvo 3
Matematika I I. stopnja Gradbeništvo 4
Računalništvo in informatika I. stopnja Gradbeništvo 3
Stavbarstvo I I. stopnja Gradbeništvo 6
Tehnologija I. stopnja Gradbeništvo 5
Inženirske lesene konstrukcije II. stopnja Gradbeništvo 2
Numerične metode II. stopnja Gradbeništvo 8