Predmeti

Predmet Stopnja Smer Št. Objav
Detajlna izmera II. stopnja Geodezija in geoinformatika 0
Statistične metode v geodeziji I. stopnja Geodezija in geoinformatika 6
Geoinformatika I. stopnja Geodezija in geoinformatika 2
Višja geodezija I. stopnja Geodezija in geoinformatika 1
Gradbeništvo in infrastruktura I. stopnja Geodezija in geoinformatika 1
Precizna klasična geodetska izmera I. stopnja Geodezija in geoinformatika 1
Izravnalni račun 2 I. stopnja Geodezija in geoinformatika 1
Računalništvo in informatika I. stopnja Gradbeništvo 3
Stavbarstvo I I. stopnja Gradbeništvo 6
Dinamika gradbenih konstrukcij in potresno inženirstvo II. stopnja Gradbeništvo 3
Tehnologija I. stopnja Gradbeništvo 5
Matematika I I. stopnja Gradbeništvo 4
Ploskovne konstrukcije I. stopnja Gradbeništvo 15
Računalniško integrirana graditev II. stopnja Gradbeništvo 3
Betonske konstrukcije I. stopnja Gradbeništvo 21