Predmeti

Predmet Stopnja Smer Št. Objav
Geoinformatika I. stopnja Geodezija in geoinformatika 2
Statistične metode v geodeziji I. stopnja Geodezija in geoinformatika 6
Detajlna izmera II. stopnja Geodezija in geoinformatika 0
Višja geodezija I. stopnja Geodezija in geoinformatika 1
Gradbeništvo in infrastruktura I. stopnja Geodezija in geoinformatika 1
Precizna klasična geodetska izmera I. stopnja Geodezija in geoinformatika 1
Izravnalni račun 2 I. stopnja Geodezija in geoinformatika 1
Dinamika gradbenih konstrukcij in potresno inženirstvo II. stopnja Gradbeništvo 3
Ploskovne konstrukcije I. stopnja Gradbeništvo 15
Matematika I I. stopnja Gradbeništvo 4
Računalniško integrirana graditev II. stopnja Gradbeništvo 3
Betonske konstrukcije I. stopnja Gradbeništvo 21
Hidrologija I. stopnja Gradbeništvo 3
Organizacija gradbenih del in poslovanje I. stopnja Gradbeništvo 8
Računalništvo in informatika I. stopnja Gradbeništvo 3