Predmeti

Predmet Stopnja Smer Št. Objav
Statistične metode v geodeziji I. stopnja Geodezija in geoinformatika 6
Geoinformatika I. stopnja Geodezija in geoinformatika 2
Detajlna izmera II. stopnja Geodezija in geoinformatika 0
Višja geodezija I. stopnja Geodezija in geoinformatika 1
Precizna klasična geodetska izmera I. stopnja Geodezija in geoinformatika 2
Izravnalni račun 2 I. stopnja Geodezija in geoinformatika 1
Gradbeništvo in infrastruktura I. stopnja Geodezija in geoinformatika 1
Matematika I I. stopnja Gradbeništvo 4
Ploskovne konstrukcije I. stopnja Gradbeništvo 15
Računalniško integrirana graditev II. stopnja Gradbeništvo 3
Betonske konstrukcije I. stopnja Gradbeništvo 22
Inženirske lesene konstrukcije II. stopnja Gradbeništvo 2
Hidrologija I. stopnja Gradbeništvo 3
Numerične metode II. stopnja Gradbeništvo 8
Organizacija gradbenih del in poslovanje I. stopnja Gradbeništvo 8