Predmeti

Predmet Stopnja Smer Št. Objav
Hidromehanika in hidravlika I. stopnja Operativno gradbeništvo 7
Osnove potresnega inženirstva I. stopnja Gradbeništvo 7
Numerične metode II. stopnja Gradbeništvo 8
Geografski informacijski sistemi I. stopnja Gradbeništvo 8
Lesene konstrukcije I. stopnja Gradbeništvo 8
Organizacija gradbenih del in poslovanje I. stopnja Gradbeništvo 8
Hidromehanika I. stopnja Gradbeništvo 8
Geodezija I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 9
Uporabno za vse I. stopnja Operativno gradbeništvo 9
Uporabno za vse II. stopnja Gradbeništvo 9
Geotehnika I. stopnja Gradbeništvo 9
Uporabno za vse III. stopnja Grajeno okolje 9
Geodezija I. stopnja Gradbeništvo 9
Uporabno za vse I. stopnja Gradbeništvo 9
Inženirska komunikacija I. stopnja Gradbeništvo 10