Predmeti

Predmet Stopnja Smer Št. Objav
Gradbena fizika II. stopnja Gradbeništvo 1
Gradbeništvo in infrastruktura I. stopnja Geodezija in geoinformatika 1
Gradiva I. stopnja Gradbeništvo 12
Hidravlika I. stopnja Gradbeništvo 4
Hidravlika I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 4
Hidrologija I. stopnja Gradbeništvo 3
Hidrologija I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 3
Hidromehanika I. stopnja Gradbeništvo 8
Hidromehanika in hidravlika I. stopnja Operativno gradbeništvo 7
Inženirska matematika I. stopnja Operativno gradbeništvo 1
Inženirske lesene konstrukcije II. stopnja Gradbeništvo 2
Inženirska hidrotehnika I. stopnja Gradbeništvo 3
Inženirska komunikacija I. stopnja Gradbeništvo 10
Izbrana poglavja iz masivnih konstrukcij II. stopnja Gradbeništvo 5
Izravnalni račun 2 I. stopnja Geodezija in geoinformatika 1