Predmeti

Predmet Stopnja Smer Št. Objav
Matematično modeliranje okoljskih procesov II. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 1
Verjetnostne metode in zanesljivost konstrukcij II. stopnja Gradbeništvo 4
Nelinearna analiza konstrukcij II. stopnja Gradbeništvo 2
Inženirske lesene konstrukcije II. stopnja Gradbeništvo 2
Numerične metode II. stopnja Gradbeništvo 8
Požarna varnost II. stopnja Gradbeništvo 6
Dinamika gradbenih konstrukcij in potresno inženirstvo II. stopnja Gradbeništvo 3
Morje in obalni pas II. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 3
Vodenje projektov II. stopnja Gradbeništvo 4
Računalniško integrirana graditev II. stopnja Gradbeništvo 3
Uporabno za vse III. stopnja Grajeno okolje 9