Predmeti

Predmet Stopnja Smer Št. Objav
Ceste I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 2
Osnove ekologije celinskih voda I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 3
Osnove zdravstvene hidrotehnike I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 3
Matematično modeliranje okoljskih procesov II. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 1
Geodezija I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 9
Uvod v okoljsko inženirstvo I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 1
Morje in obalni pas II. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 3
Hidrologija I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 4
Temelji ekonomske analize I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 1
Osnove Kemije I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 7
Hidravlika I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 4