Predmeti

Predmet Stopnja Smer Št. Objav
Trdnost I. stopnja Operativno gradbeništvo 0
Detajlna izmera II. stopnja Geodezija in geoinformatika 0
Gradbena fizika II. stopnja Gradbeništvo 1
Stavbarstvo II I. stopnja Gradbeništvo 1
Osnove gradbene ekonomike I. stopnja Operativno gradbeništvo 1
Temelji ekonomske analize I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 1
Osnove jeklenih konstrukcij I. stopnja Operativno gradbeništvo 1
Pravica gradnje in gradbena pogodba Izbirni predmeti 1
Športna vzgoja I. stopnja Gradbeništvo 1
Management v gradbeništvu II. stopnja Gradbeništvo 1
Matematično modeliranje okoljskih procesov II. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 1
Precizna klasična geodetska izmera I. stopnja Geodezija in geoinformatika 1
Višja geodezija I. stopnja Geodezija in geoinformatika 1
Osnove mehanike tal I. stopnja Operativno gradbeništvo 1
Športna vzgoja I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 1