Predmeti

Predmet Stopnja Smer Št. Objav
Izravnalni račun 2 I. stopnja Geodezija in geoinformatika 1
Matematično modeliranje okoljskih procesov II. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 1
Gradbeništvo in infrastruktura I. stopnja Geodezija in geoinformatika 1
Osnove gradbene ekonomike I. stopnja Operativno gradbeništvo 2
Inženirska matematika I. stopnja Operativno gradbeništvo 2
GIS in prostorske evidence I. stopnja Operativno gradbeništvo 3
Urejanje stavbnih zemljišč in cenilstvo I. stopnja Operativno gradbeništvo 3
Trdnost I. stopnja Operativno gradbeništvo 3
Precizna klasična geodetska izmera I. stopnja Geodezija in geoinformatika 3
Računalništvo in informatika I. stopnja Gradbeništvo 4
Osnove zdravstvene hidrotehnike I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 4
Detajlna izmera II. stopnja Geodezija in geoinformatika 4
Računalniško integrirana graditev II. stopnja Gradbeništvo 4
Športna vzgoja I. stopnja Gradbeništvo 4
Višja geodezija I. stopnja Geodezija in geoinformatika 4