Predmeti

Predmet Stopnja Smer Št. Objav
Detajlna izmera II. stopnja Geodezija in geoinformatika 0
Trdnost I. stopnja Operativno gradbeništvo 0
GIS in prostorske evidence I. stopnja Operativno gradbeništvo 1
Prometno inženirstvo I. stopnja Gradbeništvo 1
Osnove jeklenih konstrukcij I. stopnja Operativno gradbeništvo 1
Športna vzgoja I. stopnja Gradbeništvo 1
Verjetnostni račun in statistika II. stopnja Gradbeništvo 1
Temelji ekonomske analize I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 1
Urejanje stavbnih zemljišč in cenilstvo I. stopnja Operativno gradbeništvo 1
Osnove gradbene ekonomike I. stopnja Operativno gradbeništvo 1
Osnove mehanike tal I. stopnja Operativno gradbeništvo 1
Športna vzgoja I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 1
Gradbena fizika II. stopnja Gradbeništvo 1
Višja geodezija I. stopnja Geodezija in geoinformatika 1
Stavbarstvo II I. stopnja Gradbeništvo 1