Predmeti

Predmet Stopnja Smer Št. Objav
Trdnost I. stopnja Operativno gradbeništvo 0
Detajlna izmera II. stopnja Geodezija in geoinformatika 0
Matematično modeliranje okoljskih procesov II. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 1
Precizna klasična geodetska izmera I. stopnja Geodezija in geoinformatika 1
Management v gradbeništvu II. stopnja Gradbeništvo 1
Inženirska matematika I. stopnja Operativno gradbeništvo 1
Gradbeništvo in infrastruktura I. stopnja Geodezija in geoinformatika 1
Izravnalni račun 2 I. stopnja Geodezija in geoinformatika 1
Pravica gradnje in gradbena pogodba Izbirni predmeti 1
Verjetnostni račun in statistika II. stopnja Gradbeništvo 1
Urejanje stavbnih zemljišč in cenilstvo I. stopnja Operativno gradbeništvo 1
Prometno inženirstvo I. stopnja Gradbeništvo 1
Osnove jeklenih konstrukcij I. stopnja Operativno gradbeništvo 1
Športna vzgoja I. stopnja Gradbeništvo 1
Temelji ekonomske analize I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 1