Predmeti

Predmet Stopnja Smer Št. Objav
Trdnost I. stopnja Operativno gradbeništvo 0
Detajlna izmera II. stopnja Geodezija in geoinformatika 0
Osnove mehanike tal I. stopnja Operativno gradbeništvo 1
Management v gradbeništvu II. stopnja Gradbeništvo 1
Športna vzgoja I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 1
Matematično modeliranje okoljskih procesov II. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 1
Infrastrukturni objekti I. stopnja Tehnično upravljanje nepremičnin 1
Precizna klasična geodetska izmera I. stopnja Geodezija in geoinformatika 1
Katastri nepremičnin I. stopnja Tehnično upravljanje nepremičnin 1
Višja geodezija I. stopnja Geodezija in geoinformatika 1
Pravica gradnje in gradbena pogodba Izbirni predmeti 1
Inženirska matematika I. stopnja Operativno gradbeništvo 1
Mehanika I. stopnja Vodarstvo in okoljsko inženirstvo 1
Gradbeništvo in infrastruktura I. stopnja Geodezija in geoinformatika 1
Satelitsko podprta geodetska izmera I. stopnja Tehnično upravljanje nepremičnin 1